ขั้นตอนในการทำ SEO เบื้องต้น Part 9: Google Webmaster Tools (เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์)

 Part 9: Google Webmaster Tools (เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์)

 

  1. ค้นหา “Quick wins”

ใช้เครื่องมือ Search Analytics report เพื่อค้นหาคีย์เวิร์ดหลักที่นิยมใช้มากที่สุดแล้วเพิ่มลิงค์ที่มีผู้เข้าชมจำนวนมากมาลิงค์กับเว็บไซต์ของคุณ

  1. ตรวจสอบข้อผิดพลาด (errors) ของเว็บไซต์

พยายามตรวจเช็คหาข้อผิดพยาด (errors) ของเว็บไซต์และถ้าหากคุณพบข้อผิดพลาดให้รีบแก้ไข้ทันทีก่อนที่บอทของ Google จะมาตรวจเจอ

  1. เพิ่มแผนผังของเว็บไซต์ (Sitemap)

Sitemap ในเว็บไซต์จะต้องอธิบายโครงสร้างทั้งหมดของเว็บไซต์ได้ เพื่อเป็นการสร้างปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อ Search Engine (Google,Yahoo) และผู้ใช้งานทั่วไปด้วย ซึ่งในหน้า Sitemap นี้จะเป็นการรวม Link ทั้งหมดภายในเว็บไซต์ให้อยู่เพียงหน้านี้หน้าเดียว

(Credit: https://ahrefs.com/blog/seo-tips)

Advertisements

ขั้นตอนในการทำ SEO เบื้องต้น Part 7: Trimming The Fat (การตัดส่วนเกินออก)

Part 7: Trimming The Fat (การตัดส่วนเกินออก)

 

  1. ตั้งค่าและเพิ่ม Canonical URLs 

Canonical URLs/Tag คือ การทำ SEO บนเว็บไซต์อย่างหนึ่งที่จะทำให้ลดและป้องกันการเกิดข้อมูลซ้ำของเว็บ ซึ่งถ้าหาก Google ตรวจพบว่า URL ของเว็บคุณซ้ำกับเว็บไซต์อื่น ก็จะทำให้หน้าของคุณแสดงใน Search Engine ลดลงและมีโอกาสค้นหาแล้วเจอเว็บไซต์ของคุณได้น้อยลง

  1. เพิ่ม noindex, follow ในเพจที่คุณไม่ต้องการให้ Google พบเจอได้

คุณควรใส่แท็ค noindex, follow ให้กับ content หรือหน้าเพจบนเว็บไซต์ที่ไม่ได้มีความสำคัญมากและคุณไม่ต้องการให้บอทของ Google ตรวจเจอเพราะคุณภาพหน้าเพจนั้นต่ำ ให้ใส่โค้ดตรงหน้าไว้แบบนี้

<meta name=”robots” content=”noindex, follow“>

  1. ใช้ robots กีดขวางการตรวจสอบโดย spider ของ Google

คือการใช้ robot กีดขวาง Google bots แล Google spiders จากเพจในเว็บไซต์ที่คุณภาพต่ำและคุณไม่ต้องการให้ Google ตรวจพบ

 

(Credit: https://ahrefs.com/blog/seo-tips)