I Can’t Drive 155: Meta Descriptions in 2015

หลายปีที่ผ่านมานี้พวกเราได้แนะนำให้ผู้ทำ SEO เขียน Meta Description สั้นๆที่มีตัวอักขระไม่เกิน 155-160 ตัวอักษร แต่หลายเดือนที่ผ่านมานี้มีผู้ใช้งานจำนวนมากส่งตัวอย่างของ search snippets ที่ทำผิกกฎเหมือนในภาพด้านล่างนี้

search snippets1

ในภาพนี้คุณจะเห็นได้ว่าเว็บไซต์นี้มี meta description ที่ยาวเกินจำนวนที่เราเคยแนะนำไว้และมีมากถึง 317 ตัวอักษร ดังนั้นเราจึงไปค้นหาข้อมูลแล้วตรวจสอบว่า search snippets ของเว็บไซต์ต่างๆจำนวน 92,669 เว็บไซต์ในเดือนเมษายน 2015

 

The Basic Data (ข้อมูลเบื้องต้น)

          ความยาวของ snippets เคยอยู่ที่ 0 อักขระ เคยมี 69 zero-length snippets แต่ส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบของกล่องคำตอบที่เป็น organic แต่ไม่มี snippet ในอีกทางหนึ่งการค้นหาเหล่านี้ถูกแยแยะผิดแล้วเป็น organic ได้โดยโค้ดของเรา ยกตัวอย่าง zero-length snippets ที่เป็น organic แต่ไม่มีการ snippet เช่นเว็บไซต์ข้างล่างนี้ “chichen itza”

chichen itza

Zero-length snippets เหล่านี้ถูกถอดออกจากการวิเคราะห์ต่อเนื่องแต่พิจารณาให้มี 0.07% ของข้อมูลแต่มันได้ส่งผลกระทบต่อข้อสรุปทั้งสองวิธี non-zero snippet ที่สั้นที่สุดและถูกต้องตามกฏมีแค่ 7 ตัวอักษรที่แสดงถึงชื่อเว็บไซต์ตาม meta description ของเว็บไซต์นั้น ตามรูปภาพในด้านล่างนี้

shortest snipper

Snippet length ที่ยาวที่สุดในการค้นหาวันนั้นมี 372 ตัวอักษรที่เว็บไซต์แสดงขึ้นในการค้นหาของ “benefits of apple cider vinegar” ตามรูปภาพด้านล่างนี้

maximum snippet

 

ความยาวปกติของ snippets เคยอยู่ที่ 143.5 ตัวอักขระและความยาวเฉลี่ยอยู่ที่ 152 ตัวอักษร แต่มันก็สั้นกว่า snippets อื่นๆที่อยู่ในหน้าการค้นหาของ Google ดังนั้นเราจะพาเจาะลึกลงไปอีกในหัวข้อนี้

 

The Bigger Picture (เจาะลึกในหัวข้อ)

 

          เพื่อที่จะมองเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น ลองมาดูการแสดงผลความยาวของ snippets ทั้งหมด 92,600 snippet (ที่มี non-zero length) ให้ดูในรูปกราฟต่อไปนี้ที่แบ่งเป็น 20 อักขระต่อช่อง (0-20, 21-40,ฯลฯ):

SERP Snippet

61.1% เปอร์เซ็นต์ของ snippets ที่ถูกตัดจะอยู่ในกลุ่มอักขระที่ 141-160 ส่วน snippets ที่สั้นกว่ากลุ่มนี้จะไม่ถูกตัดอย่างแน่นนอน และมีบางกลุ่มที่ทำผิดกฎด้วย ประมาณ 1% (1,010) ของ snippets ที่อยู่ในชุดข้อมูลของเราวัดค่าเฉลี่ยความยาวได้ที่ 200 อักขระขึ้นไป แม้จำนวนอาจจะไม่ได้มากแต่มันมีความสำคัญมากพอที่จะนำมาใช้อย่างจริงจัง

 

ที่เห็นตอนนี้คือช่องอักขระที่ 141-160 จะเด่นและบังอย่างอื่น ดังนั้นเราจะซูมเข้าอีกเพื่อดูข้อมูลในช่วงที่ตัด (cut-off range) และให้ดู snippets ในกลุ่มอักขระที่ 120-200 ให้ดูในรูปกราฟต่อไปนี้ที่แบ่งเป็น 5 อักขระต่อช่อง (120-125, 130-135,ฯลฯ):

snippet cut length 120-200

ซูมเข้ากลุ่มอักขระเพื่อดูค่าเฉลี่ยความยาวของ snippets จะเห็นได้ว่าส่วนมากความยาวจะอยู่ที่ 146-165 อักขระ มีข้อยกเว้นหลายอย่างสำหรับการเขียนด้วย 155-160 ตัวอักษร แต่ส่วนใหญ่จะได้รับการยกเว้น

 

สุดท้ายนี้เราจะซูมเพื่อดูพวกที่แหกกฏ ต่อไปนี้จะเป็นแจกแจงการแสดงผลของ snippets ที่แสดงผลมากกว่า 191+ อักขระ ให้ดูในรูปกราฟต่อไปนี้ที่แบ่งเป็น 10 ตัวอักษรต่อช่อง  (191-200, 201-210, ฯลฯ):

Snippet broken rules

ในกราฟนี้จะเห็นได้ว่าแกน Y จะเล็กกว่าสองกราฟที่ผ่านมาแต่ในการฟนี้มีการกระจายข้อมูลที่เหมาะสมที่สามารถแสดงข้อมูลมากกว่า 300 อักขระ

มันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะบอกว่าเราถูกตัดอักขระของ snippets กี่ตัวโดย Google ถ้าเราไม่เปิดดูต้นฉบับของ meta description tag แต่เรายังมี proxy

Snippets ที่ถูกตัดคำตรงท้ายประโยคออก (…) ซึ่งมีคำอธิบายหลายเว็บไซต์จะมีจุดแสดงแทนตรงท้ายของคำอธิบาย (description) ในข้อมูลชุดนี้จะมี snippets ที่ถูกตัดคำตรงท้ายประโยคแล้วสิ้นสุดด้วยการละใส่จุด (…) มากถึง (52.8%) ดังนั้นเรายังเห็นคำอธิบาย (Meta description) ถูกตัดออกเป็นจำนวนมาก

เราควรเพิ่มคำอธิบายตรงนี้เพราะมันแตกต่างจากการใส่ชื่อเรื่อง/หัวข้อ (titles/headlines) เพราะหลักเกณฑ์การตัด snippets ของ Google ไม่มีความชัดเจนว่าจะตัดออกด้วยจำนวนความกว้างของพิกเซลหรือนับจำนวนของตัวอักษร ในหลายกรณี Google จะตัดคำออกในท้ายของบรรทัดที่สองแต่บางครั้งก็ตัดออกก่อนจะถึงท้ายและบางทีก็ตัดความหมายออกเป็นคำๆด้วย ซึ่งจะสามารถทำให้ความหมายเปลี่ยนไปได้

 

The Cutting Room Floor (การตัดคำ)

รายละเอียดของจำนวนเว็บไซต์ที่ Google ได้ตัดแล้วดัดแปรง meta descriptions มันยากที่จะบอกจำนวนที่แท้จริงเพราะ Google ได้ดัดแปงคำอธิบายของเว็บไซต์เป็นจำนวนที่มากจริงๆ บางอันก็ถูกแก้ไขเล็บน้อยและบางอันก็ถูกแก้ไขในส่วนหลัก ยกตัวอย่าง การถูกแก้ไขเล็กน้อยโดย Google คือการที่ Google จะเพิ่มคำเล็กๆหรือวันที่ของการโพสต์ใส่ เช่น snippet ของการค้นกาเรื่อง “chicken pox” ตามรูปต่อไปนี้:

chicken pox

ด้วยการเพิ่มวันที่และการตัดท้ายประโยคด้วยจุด(…) snippet นี้มีความยาวที่ 164 อักขระ ซึ่ง Google ไม่ได้นับเนื้อหาที่ถูกเพิ่มมาจาก meta description ของเว็บไซต์แค่ไม่ได้ใส่คำขึ้นต้น “Chickenpox” เพราะ Google ได้ตัด Keyword นี้ออก สำหรับมนุษย์เราจะดูออกเลยว่าเป็น meta description แต่บอทจะแยกแยะไม่ค่อยออกว่าเป็นการแก้ไขเล็กน้อยหรือเขียนคำอธิบายใหม่

 

อีกตัวอย่างของการแก้ไข snippets และเพิ่มคำคือการเพิ่ม ผลการค้นหาขึ้นก่อน ตามภาพต่อไปนี้ :

Snippets results

ใน snippet นี้มีความยาว 172 อักขระ แล้ว Google ยังปล่อยให้คำอธิบายเว็บไซต์มีความยาวถึงสามบรรทัด  ดังนั้น Google ไม่ได้นับอักขระที่เพิ่นในการแก้ไข

 

Snippets ในชุดข้อมูลของเรามี 11.6% ที่ได้ดัดแปลงและเขียนใหม่โดย Google ดังนั้นการเพิ่มคำหรือดึงคำอธิบายมาใส่ใหม่เป็นเรื่องปกติแม้ว่า Google จะเปลี่ยน meta description แต่คุณก็จะเห็นเป็นการแก้ไขที่เล็กน้อย

รูปต่อไปนี้เป็นอีกตัวอย่างของ snippet ที่ทำผิดกฎ

552d643f2caac3.13068465

คุณอาจจะสงสัยว่าทำไม snippet มีความน่าสนใจกว่าผลการค้นหาอื่นๆ ถ้าคุณเห็นตรงข้างบนของ SERPs คุณจะรู้ว่าเป็นเพราะอะไร

SERP snippets

Google จะดึงเอาข้อมูลในเว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็นรายการ ในบางกรณืข้อมูลใน snippets จะถูกแก้ไขแล้วส่งไปที่ answer box แทนแต่เขายังแสดงผลการค้นหาอื่นๆในหน้านั้นเหมือนเดิม

 

สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ Google ได้ทำตัวอักษรเข้มให้กับ keyword ของเว็บไซต์ที่เป็นคำตอบแล้วใส่ใน answer box นั้นให้เลย เหมือนในรูปต่อไปนี้:

blog keyword

ให้สังเกตดูคำที่เป็นตัวหน้าคุณจะเห็นได้ว่าแต่แต่คำนั้นมีความหมายที่คล้ายกัน “fatigue”, “sore throat”, “fever”, “headache”, “rash”. ข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้มาจาก meta description แต่มาจากรายการที่เรียงอยู่ในเพจของเว็บไซต์ Google พยายามที่จะใช้ snippet ตอบปัญหา ทุกวันนี้การติดอันดับใน SERPs มันมากกว่าแค่การใช้ keywords

 

The Final Verdict (บทสรุปของทั้งหมด)

 

ทั้งหมดที่บรรยายมาในบทความนี้อาจจะดูสับสันเป็นเพราะมันยากและมีความสับสนจริงๆ ทุกวันนี้ Google มีข้อกำหนดกับ snippets มากขึ้น เช่นการเพิ่มรายละเอียดให้มีความน่าสนใจมากขึ้นหรือมีรายละเอีดที่สามารถตอบคำถามได้

เรามาย้อนดูกันว่าสรุปแล้วเราต้องขัยน meta description ด้วยอักขระจำนวนเท่าไรถึงจะถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ Google แต่ละ snippets ยังตรวจสอบและใช้ความยาวของอักขระอยู่ที่ระหว่าง 145-165 อักขระแล้วทำตามกฏเกณฑ์ที่เขาได้ตั้งไว้ ส่วน snippets ที่มีความยาวเกินเกณฑ์จะเป็น snippets ที่ Google เพิ่มคำหรือดึงเนื้อหาเข้ามาให้ ดังนั้นเราก็ต้องเขียนคำอธิบายของ snippets อยู่ตามหลักเกณฑ์ที่เขาได้ตั้งไว้ให้ที่มีความยาวไม่เกิน 155 อักขระ ด้วย keyword ในคำอธิบายด้วย
Google จะได้พบเว็บไซต์ของเราแล้วนำเข้าอันดับของ SERPs ได้

 

(Cr. https://moz.com/blog/i-cant-drive-155-meta-descriptions-in-2015)

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s