ขั้นตอนในการทำ SEO เบื้องต้น Part 18: General SEO Tips & Advice (เคล็ดลับและคำแนะนำของ SEO ทั่วไป)

Part 18: General SEO Tips & Advice (เคล็ดลับและคำแนะนำของ SEO ทั่วไป)

  1. อย่าใช้ SEO ในแค่ช่องทางเดียว

การมีตลาดบนอินเตอร์เน็ตที่ดีและมั่นคงคือ การทำการตลาดทั้งในเว็บไซต์และโซเชียลต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต

  1. เรียนรู้เกี่ยวกับ SEO ให้สม่ำเสมอ

ค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวกับ SEO อย่างสม่ำเสมอตามบล็อค SEO ต่างๆ ที่อัพเดทใหม่และหาหนังสือใหม่ๆ มาอ่านเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ความรู้มากขึ้น

  1. ให้ความสนใจกับอัพเดทใหม่ๆ

ติดตามการปรับปรุงของข้อมูลข่าวสารของ SEO เป็นประจำ

  1. คุณต้องมีความอดทน

การทำ SEO เป็นสิ่งที่คุณต้องมีความอดทนสูงเพราะการทำ SEO ที่ดีและมีคุณภาพต้องใช้เวลา

  1. หลีกเลี่ยงการใช้กลยุทธ์ที่ร่มรื่นมากเกินไป
  2. อย่าทำสแปม
  3. คุณต้องใจเย็นเมื่อทำ SEO

 

(Credit: https://ahrefs.com/blog/seo-tips)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s