ขั้นตอนในการทำ SEO เบื้องต้น Part 12: Image Optimisation (เพิ่มประสิทธิภาพรูปภาพ)

Part 12: Image Optimisation (เพิ่มประสิทธิภาพรูปภาพ) 

 

  1. ใช้รูปภาพ (Image) ต่างๆเพื่อแต่งเว็บไซต์

เพิ่มรูปภาพ (Image) ที่มีคุณภาพสูงและสอดคล้องกับเนื้อหาของคุณเพื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้น

  1. เพิ่ม ALT Text ที่เกี่ยวข้อง

เพิ่ม ALT Text ให้กับทุกภาพที่อยู่ในเว็บไซต์ของคุณ

  1. ใช้ descriptive file names

คือการตั้งชื่อไฟล์ที่บรรยายถึงสินค้าหรือเว็บไซต์ของคุณ เช่น Good: <img src=”photo-of-a-clown.jpg” alt=”photo of a clown” />

Bad: <img src=”1550111.jpg” alt”” />

  1. เพิ่มประสิทธิภาพขนาดไฟล์

พยายามไม่ให้ไฟล์ภาพใหญ่มากเกินไปจนทำให้โหลดช้า

(Credit: https://ahrefs.com/blog/seo-tips)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s