ขั้นตอนในการทำ SEO เบื้องต้น Part 7: Trimming The Fat (การตัดส่วนเกินออก)

Part 7: Trimming The Fat (การตัดส่วนเกินออก)

 

  1. ตั้งค่าและเพิ่ม Canonical URLs 

Canonical URLs/Tag คือ การทำ SEO บนเว็บไซต์อย่างหนึ่งที่จะทำให้ลดและป้องกันการเกิดข้อมูลซ้ำของเว็บ ซึ่งถ้าหาก Google ตรวจพบว่า URL ของเว็บคุณซ้ำกับเว็บไซต์อื่น ก็จะทำให้หน้าของคุณแสดงใน Search Engine ลดลงและมีโอกาสค้นหาแล้วเจอเว็บไซต์ของคุณได้น้อยลง

  1. เพิ่ม noindex, follow ในเพจที่คุณไม่ต้องการให้ Google พบเจอได้

คุณควรใส่แท็ค noindex, follow ให้กับ content หรือหน้าเพจบนเว็บไซต์ที่ไม่ได้มีความสำคัญมากและคุณไม่ต้องการให้บอทของ Google ตรวจเจอเพราะคุณภาพหน้าเพจนั้นต่ำ ให้ใส่โค้ดตรงหน้าไว้แบบนี้

<meta name=”robots” content=”noindex, follow“>

  1. ใช้ robots กีดขวางการตรวจสอบโดย spider ของ Google

คือการใช้ robot กีดขวาง Google bots แล Google spiders จากเพจในเว็บไซต์ที่คุณภาพต่ำและคุณไม่ต้องการให้ Google ตรวจพบ

 

(Credit: https://ahrefs.com/blog/seo-tips)

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s